Over stemwerk

De stem is wie je bent
en wie je zou kunnen zijn

De stem is wie je bent

Stemwerk werkt met de stem in al haar natuurlijke facetten. Het totaal van vibraties, resonanties, impulsen en geluiden. De stem is de innerlijke afbeelding van jezelf, die je telkens naar buiten brengt. Je stem is verbonden met je lichaam, je emoties, je onbewuste en opgeslagen herinneringen. Door oefeningen gebaseerd op beweging en stimulering van je lichaam, in combinatie met de stem, bereik je deze diepere lagen van jezelf. Dit laat je ontdekken wie je bent en wie je kunt zijn.

De stem is
wie je bent

Wie je
zou willen zijn

Wie je
zou kunnen zijn

De natuurlijke stem

In het proces om je natuurlijke stem vrij te maken, is je gehele lichaam betrokken. Ieder deel van je lichaam is verbonden met de twee dimensies van de stem: Luisteren en Expressie.

De stem: luisteren en expressie

Luisteren: Dynamisch zijn

De oorspronkelijke stem wordt gevormd onder meer door je lichaam, vibraties en resonantie. Verbonden met je (mens)zijn: je lichamelijke impulsen, je behoeften, emoties, opgeslagen herinneringen, sensitiviteit en intuïtie. Dit heeft alles te maken met luisteren.

Expressie: Sociaal zijn

De sociale stem bestaat bestaat onder meer uit woorden en klanken. De wereld van expressie, je helder kunnen uitdrukken, controle, spanning, gewoontepatronen en oordelen. Gevormd door opvoeding, cultuur en maatschappij.

Open je stem, open jezelf

Ideaal is er een evenwicht tussen luisteren en expressie. En kunnen we uiting geven aan wie we zijn, aan wie we zouden willen zijn en aan wat we willen en zouden willen. Zijn we te sociaal dan vergeten we onszelf. Zijn we teveel naar binnen gericht dan begrijpt de ander ons niet. Veel heeft te maken met overbodige controle, vastgeroeste patronen, angst, vergeten en verboden delen van onszelf. Werken met je stem laat je ontdekken wie je bent. Voorbij de dagelijkse ruis en overbodige controle.

De dynamische stem

De dynamische verbinding tussen lichaam en stem: de verbinding tussen voelen en uiting geven aan jezelf. Hierbij komt het proces van luisteren op de eerste plaats en expressie op de tweede. Dit proces van leren luisteren met je hele lichaam is een belangrijk aspect van werken met je stem. Het is de stap naar zichtbaar worden, ondersteuning nemen, authenticiteit en expressie geven aan onze lichamelijke impulsen, aan onszelf. De concepten binnen Stemwerk.

Stem geven aan jezelf

Door de lichamelijke manier van werken wordt de oorspronkelijke primitieve stem weer verbonden met de sociale stem. En komt wie je bent en ook wie je wilt zijn tot expressie via je stem. Deze verbinding van stem en lichaam, is de essentie van stemwerk. Het brengt het intuïtieve proces op gang van motie en emotie, bewegen en bewogen worden. Waarin de stem het lichaam transformeert en het lichaam de stem. Dit laat ons ontdekken wie we zijn en wie we zouden kunnen zijn.

yomabe stemwerk rotterdamWaarom Stemwerk mij zo diep raakt?
Omdat het de potenties van de stem en het lichaam wakker maakt. Dit laat ons herinneren wie we zijn en zouden kunnen zijn. Stemwerk heeft mij geleerd om op mijn voeten te staan en… te lopen.

– Connie van Dam

Bewaren

Voor wie?

  • Voor iedereen die zijn perceptie, sensitiviteit en vermogen tot verbinding en contact verder wil ontwikkelen.
  • Binnen de dynamiek van een relatie als middel gericht op delen, intimiteit en aanwezigheid.
  • Voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van presentatie, lichaamswerk en therapie.
  • Als communicatiemiddel binnen een team. Als het gaat om luisteren, ondersteunen, creativiteit en plezier.

De methode

Stemwerk is ontwikkeld door Jean-René Toussaint. De basis van zijn werk is gelegd in de jaren 80. Hier heeft hij door het werken met dove kinderen de grenzeloze mogelijkheden van de menselijke stem leren kennen. Stemwerk ontwikkelde in de afgelopen 30 jaar meer dan 200 oefeningen om het lichaam te ontwikkelen tot een vrij speelterrein voor al je stemmen. Voorbij oordelen en verwachtingen. Zodat je weer contact kunt maken met je behoeften, je kwaliteiten, je potenties, jezelf. De oefeningen zijn gebaseerd op beweging en stimulering van het lichaam, aspecten van massage en ademwerk in combinatie met de stem. Een reis door geluid, adem en beweging, door emoties, herinneringen en patronen naar bewustwording wie je bent en wie je zou kunnen zijn.

stemwerk rotterdamActiviteiten Stemwerk Rotterdam

Introductie workshops stemwerk zijn over het jaar verspreid. Individuele stem coaching en partner sessies kunnen op afspraak worden gemaakt met Connie van Dam.

In-Touch Personal & Pro series
Training Intuïtief dynamische communicatie

  • Een ieder die zich voelt aangesproken…
  • Iedereen die zijn perceptie, sensitiviteit en vermogen tot verbinding en contact – met zichzelf en de ander – verder wil ontwikkelen.
  • Professionals die werkzaam zijn op het gebied van presentatie, lichaamswerk en therapie.
Vragen of opmerkingen?

Laat een bericht achter en ik neem contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt